Apps

Voor de kinderopvang

De Kinderopvangapp.be school app helpt scholen om snel, eenvoudig en gericht te communiceren. Ontvangers worden in lijsten per doelgroep vastgelegd. Elke ontvanger kan in meerdere lijsten worden opgenomen. Ook kunnen ontvangers individueel aan een bericht worden toegevoegd.

Gebruik van de app vergt géén investering in aanvullende hardware. Dankzij de eenvoudige en overzichtelijke interface kan het systeem vanaf elke PC met internetverbinding worden gebruikt.

De beheerder selecteert de lijst met ontvangers en typt het bericht. Waar nodig kan een video-, foto-, of tekstbestand aan het bericht worden toegevoegd.

Wanneer men tevreden is over het bericht dan kan het met één druk op de knop worden verzonden. Berichten worden na verzending automatisch opgeslagen. Wanneer u dat wilt dan kunt u verzonden berichten in aparte mappen bewaren.

Voor de ouder

Dankzij de Kinderopvangapp.be kinderopvangapp kunnen ouders direct worden geïnformeerd wanneer de ontwikkelingen daarom vraagt. Dat kan bij calamiteiten zijn, maar de app kan ook worden ingezet voor updates tijdens, bijvoorbeeld, schoolreisjes.

Bovendien kan de kinderopvang de app aanwenden om van tijd tot tijd de ouders te informeren over belangrijke ontwikkelingen en activiteiten omtrent de kinderopvang, of om hen te wijzen op bepaalde momenten of aspecten waar input van de ouders noodzakelijk is.

De Kinderopvangapp.be kinderopvangapp is géén vervanger van de ouderavonden maar wordt juist geacht het gat tussen de kinderopvang en ouders te verkleinen.  

  • Foto en Video
  • Leerlingportfolio
  • Spelletjes
  • Vakantierooster
  • Kids
  • Ouderportaal
  • Shopping
  • Schoolregels Improvement
  • Extra features
  • Support en begeleiding
Accordion Item 1 Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Accordion Item 2 Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Accordion Item 3 Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.